Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı: Sarsana Çikolata Elektronik Hizmetler
Adresi: Şehit Cevdet Koç Cad. No: 7 Kırkpınar Sapanca Sakarya
Telefon: 0264 592 0405
E-POSTA: bilgi@sarsana.com

1.2 -ALICI
Adı/soyadı: {CustomerName} {CustomerLastName}
Adresi: {delivery_block_html}
E-post: {CustomerEmail}

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.sarsana.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, internet sitesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.sarsana.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünler:
{Products}

Sepet Toplamı: {CartTotal}

Teslimat Adresi: {delivery_block_html}

Fatura Adresi: {invoice_block_html}


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün veya ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICI'nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için ALICI'nın teslimat adresinin SATICI'ya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dahilinde ALICI tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça (ayıplı veya hatalı ürün kapsamına girmediği sürece) teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden ALICI'ya karşı sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması ve satın alınan ürün ve hizmet bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI'ya ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI'nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.6- ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI'ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI'nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen, standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Satın aldığınız malın ayıplı olduğunu anlamanız durumunda, malın veya hizmetin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bize başvurarak ödediğiniz bedelin iadesini, ürünün ayıpsız olarak değiştirilmesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini talep edebilirsiniz. Bu durumda; ürünün gönderim masrafları SATICI’ya aittir.

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bunun için ürünün ambalajının açılmamış ve gıda içeren kısımlarına dokunulmamış, kısmen de olsa ürünün kullanılmamış olması şartı aranmaktadır. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda; satıcı, malı 9uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği'nin Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fıkrası c bendine göre; tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçükkişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 7- İADE HAKKI VE PROSEDÜRÜ

8.1 - ALICI kargoyu teslim aldıktan sonra da ürünün hatalı gönderimi,arızalı çıkması gibi durumlarda ürünü iade edebilir. Bu durumda ALICI'nın kargo ücreti ürünün iade ücreti de SATICI'ya aittir. Bu durumlarda ALICI isterse siparişi iptal edip ürün bedelinin iadesini de talep edebilir.

MADDE 8- iPTAL HAKKI

9.1- Siparişinizi verdikten sonra sipariş durumunuzu
https://www.sarsana.com/order-history adresinden izleyebilirsiniz.
Siparişinizdeki ürünler henüz kargoya teslim edilmemiş ise, siparişinizi müşteri hizmetlerini telefonla arayarak iptal ettirebilirsiniz. (0264 592 0405). İptal edilen siparişlerin para iadesi aynı gün yapılmaktadır. Bazı durumlarda bankanızdan kaynaklı olarak 1-7 iş günü gecikme yaşanabilmektedir. Bu gecikmenin bizimle bir ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir aksaklık yaşamanız durumunda bizden "iade yapıldı" bilgisi alabilir ve akabinde bankanız ile görüşebilirsiniz. İptal edilen siparişlerle alakalı olarak ALICI'ya herhangi bir ceza veya kargo ücreti yasıtılmamaktadır.

9.2- Eğer siparişiniz karoya verildi ise siparişinizi iptal edemezsiniz. Bu durumda 7 iş günü içinde CAYMA hakkınızı veya İADE hakkınızı kullanabilirsiniz.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI
SARSANA ÇİKOLATA ELEKTRONİK HİZMETLER
Şehit Cevdet Koç Cad. No: 7 Kırkpınar Sapanca Sakarya
0264 592 0405  |  bilgi@sarsana.com

ALICI
{CustomerName} {CustomerLastName}